Laboratoria przyszłości

LABORATORIA PRZYSZŁOŒCI to nowa inicjatywa, której celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Główny nacisk położony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka). Za sprawą wsparcia, uczniowie będą mogli pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności poprzez eksperymentowanie. Duży nacisk kładziony będzie na realizację doradztwa zawodowego, które jest realizowane w naszej szkole.

Laboratoria przyszłości wykorzystywane będą w naszej szkole na wszystkich przedmiotach edukacyjnych głównie za sprawą wykorzystywania drukarki 3D a w klasach 1-3 na edukacjach technicznych. Zajęcia dodatkowe dla wszystkich chętnych uczniów klas 4-8 dwa razy w tygodniu to główne zajęcia wykorzystujące potencjał sprzętu zakupionego z dostępnych szkole środków. Zajęcia rozwijać będą wiadomości i umiejętności z zakresu elektryki, elektroniki programowania mikrokontrolerów, lutowania. Na lekcjach techniki z kolei wykonywane będą prace techniczne z wykorzystanie najpopularniejszych ręcznych narzędzi takich jak piły, klucze, wiertarko – wkrętarki i inne.

Przykłady realizacji:
---

25.09.2023 r. klasa IV lekcja informatyki demontaż i montaż jednostki centralnej komputera.
--- ---

23.11.2022 r. uczniowie z klasy 5 na lekcji techniki wykonują breloczki do kluczy
---

08.11.2022 r. uczniowie z klasy trzeciej przygotowując się do Święta Odzyskania Niepodległości na zajęciach z techniki wykonywali symbole narodowe, którymi udekorują klasę oraz swoje domy.
Lekcja "To takie proste! Pan Stop". Technika klasa 4
Zajęcia dodatkowe dla klas 7-8 z podstaw elektroniki.
24 października na lekcji informatyki klasa 4 poznaje części składowe komputera.
Dnia 6.10.2022r. klasa IV uczestniczyła w lekcji kleksografii. W tym celu uczniowie wraz z p. polonistką udali się do pracowni Laboratorium przyszłości, gdzie tworzyli kleksy za pomocą farb. Potem najlepsza zabawa polegała na ich opisywaniu.
19 października na lekcji techniki klasa 5 wykonuje pokrowiec na telefon
12 października na lekcji techniki klasa 6 wykonuje deskę do krojenia z drewna.

11 października 2022 r. uczniowie z klasy trzeciej wraz z wychowawczynią panią Grażyną Sieradzką byli na zajęciach technicznych w nowej pracowni LABORATORIUM PRZYSZŁOŒCI. Tematem zajęć było wykonanie kwiatka techniką origami oraz laurek zgodnie z ustną i pisemną instrukcją.

Zajęcia dodatkowe dla klas 4-8 z podstaw elektroniki. Na zdjęciach uczniowie klasy 4.
Klasa 1 na zajęciach technicznych badali właściwości figur geometrycznych

  • zginanie kartki A4
  • cięcie po wyznaczonych liniach
  • układanie różnych kształtów z kwadratów i trojkątów
21.09.2022r. Na lekcji techniki uczniowie klasy V wykonywali papier czerpany.