Cele szkolnego konkursu na Mistrza Klawiatury:
- rozwijanie zainteresowań informatycznych,
- doskonalenie technik szybkiego pisania,
- ćwiczenie poprawności pisania,
- unikanie popełniania błędów ortograficznych,
- rozwijanie zdrowej rywalizacji pomiędzy uczniami.

    Uczniowie klas 5-6 Szkoły Podstawowej i 1-2 Publicznego Gimnazjum wzięli udział w szkolnych konkursach szybkiego pisania na klawiaturze. Uczestnicy otrzymali do przepisania jednakowy tekst, który należało bezbłędnie i jak najszybciej napisać w programie „Mistrz klawiatury”.

   W Szkole Podstawowej Mistrzem Klawiatury został Leja Bartosz z klasy 5 pisząc 299 znaków na minutę, a tytuł wicemistrza uzyskał Dziki Patryk z klasy 6 z wynikiem 139 znaków na minutę.

    W Publicznym Gimnazjum tytuł Mistrza Klawiatury zdobył Markowicz Dawid z klasy 1 osiągając rezultat 263 znaków na minutę, a wicemistrzem została Janczura Angelika z klasy 2 pisząc 230 znaków na minutę.

 

Gratulujemy!!!