Wiem, o czym czytam – szkolny konkurs czytania ze zrozumieniem

    Po raz kolejny uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w szkolnym konkursie czytania ze zrozumieniem. Jego celem było sprawdzenie umiejętności rozumienia czytanych tekstów oraz wykorzystania informacji w nich zawartych, zwiększenie efektywności pracy z uczniem zdolnym, rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Dla uczniów poszczególnych klas zostały przygotowane testy zawierające tekst oraz związane z nim pytania. Uczniowie klasy IV pracowali z testem „Życie na zimowisku”, piątoklasiści analizowali tekst „Kwiat paproci”, a szóstoklasiści zajęli się testem opartym na fragmencie noweli „Sachem”.
   Zwycięzcami konkursu zostali:
- w klasie IV - Wojciech Leja i Bartłomiej Wójciak
- w klasie V - Jakub Leja
- w klasie VI – Dawid Rebizant

Zwycięzcom gratulujemy!