MŁODSI SPRAWDZAJĄ, CZY STARSI TABLICZKĘ MNOŻENIA ZNAJĄ!

    Pod takim hasłem odbyły się w naszej szkole tegoroczne obchody VII ŚWIATOWEGO DNIA TABLICZKI MNOŻENIA. W wydarzeniu tym uczestniczyło około 4 000 szkół z całego swiata.
    Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Miała ona zachęcić uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach w przyjemny, niecodzienny sposób.
    Przygotowanie do ŚDTM trwały kilka tygodni. W tym czasie przygotowano plakaty, rekwizyty i ozdabiono szkołę tematycznymi dekoracjami. Młodsi uczniowie aktywnie przypominali sobie tabliczkę mnożenia w formie zabaw: „Matematyczny marmur” i „Hasło dnia”.
    W piątek, 29 września uczniowie kl.IV-VII wzięli udział w sprawdzianie "tabliczkowej wiedzy" podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Wszyscy uczestnicy wykazali się znajomością tabliczki mnożenia i otrzymali imienne certyfikaty oraz tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA.