Pamiętamy

„Najważniejsze we wspomnieniach jest to, żeby mieć się gdzie zatrzymać i tam je wspominać”
T. Pracheltt

    Zgodnie z wieloletnią tradycją przed 1 listopada udaliśmy się na okoliczne cmentarze. Składając kwiaty i zapalając znicze na grobach oraz pod pomnikami poświęconymi obrońcom Ojczyzny chcieliśmy w ten sposób okazać naszą pamięć.