Międzynarodowy Dzień Tolerancji

    16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Celem Dnia Tolerancji jest między innymi uwrażliwienie społeczeństwa na wszelkiego rodzaju przejawy nietolerancji i dyskryminacji, przypomnienie, że każdy człowiek bez względu na pochodzenie, kulturę, religię, zasługuje na szacunek i akceptację, kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. W naszej szkole uczniowie klasy 7 przygotowali gazetkę poświęconą tolerancji. Wcześniej, podczas lekcji, dyskutowali o tym, dlaczego warto być tolerancyjnym.

IMG_5273 IMG_5276 IMG_5278 IMG_5280 IMG_5282 IMG_5284 wordpress gallery lightboxby VisualLightBox.com v6.1