Niech radosne dni Świąt Bożego Narodzenia
Upłyną w miłości, spokoju
I dobrym zdrowiu
A wszystkie dni Nowego Roku 2018
Przepełnione będą szczęściem,
Wzajemnym zrozumieniem
I zadowoleniem z podjętych życiowych wyzwań

Życzą:
Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie
Szkoły w Dachnowie