Spotkanie z panem Stanisławem Brzyskim

    13 lutego 2018 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów klas IV – VII z „Sybirakiem”. Na zaproszenie pana Dyrektora do szkoły przybył mieszkaniec Dachnowa, który przeżył pobyt na „nieludzkiej ziemi” – pan Stanisław Brzyski.
    W czasie spotkania opowiadał o losach swojej rodziny i innych Polakach zamieszkujących Dachnów, zesłanych przez władze sowieckie na daleką Syberię w okresie II wojny światowej. Opisał ich codzienną walkę o przetrwanie w trudnych warunkach klimatycznych i materialnych. Nawiązał też do „amnestii” dzięki, której Polacy mogli w większości opuścić „nieludzką ziemię”. Historia, którą opisał, wzbogacona osobistymi refleksjami była dla uczniów znakomitą, żywą lekcją historii.