Cele szkolnego konkursu na Mistrza Klawiatury:
- rozwijanie zainteresowań informatycznych,
- doskonalenie technik szybkiego pisania,
- ćwiczenie poprawności pisania,
- unikanie popełniania błędów ortograficznych,
- rozwijanie zdrowej rywalizacji pomiędzy uczniami.

    Uczestnicy szkolnego konkursu szybkiego pisania na klawiaturze otrzymali jednakowy tekst, który należało bezbłędnie i jak najszybciej napisać w programie „Mistrz klawiatury”.

   W Szkole Podstawowej Mistrzem Klawiatury został Leja Bartosz z klasy 6 pisząc 348 znaków na minutę, a tytuł wicemistrza uzyskał Wójciak Bartłomiej z klasy 5 z wynikiem 223 znaków na minutę.

    W Publicznym Gimnazjum tytuł Mistrza Klawiatury zdobył Markowicz Dawid osiągając rezultat 305 znaków na minutę, a wicemistrzem został Bielko Krzysztof z klasy 2 pisząc 200 znaków na minutę.

 

Gratulujemy!!!