W czwartek, 20.09.2018 do naszej szkoły zawitali strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie. Prezentacja sprzętu i działalności jednostki została przygotowana przez osoby z lubaczowskiej jednostki. Spotkanie miało na celu pokazanie uczniom co robi jednostka, oraz zachęcenie do wstąpienia do lubaczowskiego Strzelca. Zainteresowanie młodzieży było wysokie – uważnie słuchali, oraz chętnie oglądali to, co strzelcy mieli do pokazania.
    Jednostka Strzelecka 2033 im. generała brygady Józefa Kustronia w Lubaczowie, jest terenowym oddziałem Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Rzeszowie. Jednostka Strzelecka 2033 w Lubaczowie dziedziczy bezpośrednio tradycje oddziału Związku Strzeleckiego w Lubaczowie z lat 1910-1939. Na początku lat 90 Pan chorąży ZS Marek Janczura z Horyńca próbował reaktywować lubaczowskiego strzelca - bez skutku. Następna próba reaktywowania Strzelca w Lubaczowie miała miejsce w roku 2007. Z inicjatywy młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół w Lubaczowie i staraniom Pana Tomasza Kantora w dniu 5 lipca 2007 roku rozkazem Komendanta Związku Strzeleckiego "Strzelec" os-w powołać do życia Jednostkę Strzelecką 2033. Dowódcą jednostki jest chor. ZS Sylweriusz Kozłowski. W strukturze jednostki funkcjonują 3 drużyny, oraz sekcje: Szkoleniowa, Logistyki oraz Administracyjna. Pododdziały te rozlokowane są na terenie całego powiatu lubaczowskiego: - 1 Drużyna „Lubaczów”, działająca na terenie samego Lubaczowa i najbliższych okolic, dowodzona przez ucznia naszej szkoły – starszego strzelca Dawida Markowicza. - 2 Drużyna "Oleszyce”, działająca na terenie gminy Oleszyce, dowodzona przez sekcyjnego Dawida Dobosza - 3 Drużyna "Basznia" w Baszni Dolnej i okolicach, dowodzona przez sekcyjnego Michała Chruściela.
    Cele działalności:
• podtrzymywanie tradycji związku strzeleckiego od 1910 r. do czasów współczesnych,
• przekazywanie wiedzy historycznej,
• propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,
• kształtowanie postawy patriotycznej,
• uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej,
• wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym ojczyzny,
• praca nad rozwojem charakteru młodzieży,
• uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, kształtowanie takich cech jak poświęcenie, przyjaźń, solidarność,
• zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii, dbanie o sprawność fizyczną.

IMG_9758 IMG_9756 IMG_9757 IMG_9760 IMG_9761 IMG_9762 IMG_9763 IMG_9764 IMG_9765 IMG_9767 IMG_9768 IMG_9774 IMG_9776 IMG_9777 IMG_9780 IMG_9783 IMG_9785 IMG_9786 IMG_9787 IMG_9788 IMG_9789 IMG_9790 IMG_9791 IMG_9794 IMG_9795 IMG_9798 IMG_9799 IMG_9800 IMG_9801 IMG_9804 IMG_9806 IMG_9807 wordpress gallery lightboxby VisualLightBox.com v6.1