Dla Niepodległej!

    100. rocznicę odzyskania Niepodległości obchodziliśmy bardzo uroczyście. O godz.11:30 zaproszeni goście, 12 pocztów sztandarowych, uczniowie i nauczyciele zebrali się na placu szkolnym, skąd wspólnie udali się do kościoła parafialnego.
    Uroczystą mszę św. koncelebrował ks. kanclerz dr Michał Maciołek i ks. dr Piotr Kornafel. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym odzyskanie Niepodległości. O godz. 13:15 wszyscy zgromadzili się na sali gimnastycznej, by obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły.
    Uroczystość uświetnili swoją obecnością:
• Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów pan Zdzisław Zadworny,
• ks. kanclerz dr Michał Maciołek
• ks. dr Piotr Kornafel proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Dachnowie,
• zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów Andrzej Szymanowski
• Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Cieszanowie pan Marian Ciepły wraz z radnymi z Dachnowa i pocztem sztandarowym,
• pani Grażyna Zagrobelna, Regionalna Dyrektor Lasów Państwowych w Krośnie,
• pan Stanisław Zagrobelny, Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleszyce z pocztem sztandarowym i pracownikami,
• delegacja węgierska z partnerskiego miasta Diosd na czele z Gezą Speth (byłym burmistrzem i radnym),
• Sybiracy na czele z prezesem koła Związku Sybiraków w Dachnowie Stanisławem Brzyskim,
• delegacja z Nadleśnictwa Lubaczów, pan Paweł Mokrzycki i pan Bartłomiej Zaborniak,
• pan podkomisarz Marek Kobylarz z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie,
• zastępca Komendanta Powiatowego PSP pan kpt. Wojciech Wus,
• Komendant Placówki Straży Granicznej w Horyńcu Zdroju pan kpt. Straży Granicznej Mariusz Krzyśkowski wraz z zastępcą panem ppor. Straży Granicznej Pawłem Broszko,
• zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie pan mjr Straży Granicznej Dariusz Wajda,
• Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej pan ppłk Straży Granicznej Jacek Kozak,
• prezesi OSP z terenu Miasta i Gminy Cieszanów wraz z pocztami sztandarowymi,
• poczet flagowy z JW 2033 Strzelec z Lubaczowa,
• mieszkańcy Dachnowa.
    Scenariusz przedstawienia miał wydźwięk patriotyczny. Przypominał o powstaniach zbrojnych, klęskach i smutnych kartach naszej historii, aż do pojawienia się na arenie dziejów komendanta Józefa Piłsudskiego. Słowo mówione przeplatało się z piosenkami wykonanymi przez: Natalię Maciołek, Paulinę Sigłową i Patrycję Głuszyk.
    Uczniowie kl. V szkoły podstawowej i kl. III gimnazjum wcielili się w role: żołnierzy w mundurach wojskowych, starego Jana w stroju chłopskim, kobiet, symbolizujących żałobę, gazeciarzy, informujących o odzyskaniu Niepodległości. Panna Młoda wystąpiła w oryginalnym opoczyńskim stroju ludowym.
    W tym dniu w naszej szkole królowały barwy biało-czerwone, więc nie mogło zabraknąć tańca symbolicznego, w wykonaniu: Anny Różyckiej, Marceliny Drachus, Piotra Maciołka i Michała Zadwornego, podsumowującego przedstawienie.
    Montaż poetycko - muzyczny przygotowały panie: Marta Bundz i Iwona Młodowiec. O oprawę muzyczną zadbał pan Paweł Młodowiec, a dekorację przygotował pan Marcin Pokrywka.
    Dalsze uroczystości odbyły się na placu szkolnym. Rozpoczęto je od wciągnięcia flagi państwowej na maszt w asyście Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i odśpiewania hymnu. Następnie poświęcono tablicę pamiątkową, którą odsłonili Stanisław Brzyski, Józef Kata, Jan Polak. Pod pomnikiem złożono kwiaty.
    Po okolicznościowych przemówieniach, wygłoszonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisława Zadwornego i zaproszonych gości, posadzono drzewka rocznicowe.
    Następnie dyrektor szkoły podziękował Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisławowi Zadwornemu, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Oleszyce Stanisławowi Zagrobelnemu, ks. kanclerzowi Michałowi Maciołkowi i proboszczowi parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Dachnowie ks. Piotrowi Kornaflowi, dyrektorowi Centrum Kultury i Sportu Tomaszowi Rogowi oraz prezesowi OSP w Dachnowie Witoldowi Cencorze za współpracę przy organizacji uroczystych obchodów Święta Niepodległości. Słowa szczególnego uznania skierował do fundatorów pamiątkowej tablicy: Jerzego Polaka, Andrzeja Witko, Mariusza Ozimka, Pawła Stelmacha, Zdzisława Zadwornego i Witolda Cecory, dla których to osób zostały przygotowane pamiątkowe listy z podziękowaniami.

img_0190 img_0206 img_0212 img_0213 img_0214 img_0215 img_0216 img_0217 img_0218 img_0219 img_0220 img_0221 img_0222 img_0223 img_0225 img_0227 img_0229 img_0230 img_0231 img_0232 img_0234 img_0238 img_0249 img_0250 img_0251 img_0252 img_0253 img_0254 img_0255 img_0256 img_0257 img_0258 img_0260 img_0261 img_0262 img_0263 img_0264 img_0266 img_0267 img_0274 img_0275 img_0279 img_0281 img_0282 img_0283 img_0284 img_0285 img_0287 img_0288 img_0289 img_0291 img_0292 img_0293 img_0294 img_0295 img_0297 img_0301 img_0303 img_0304 img_0305 img_0306 img_0307 img_0308 img_0309 img_0311 img_0312 img_0313 img_0314 img_0315 img_0319 img_0320 img_0336 img_0341 img_0342 img_0344 img_0346 img_0349 img_0350 img_0352 img_0353 img_0355 img_0357 img_0363 img_0367 img_0368 img_0369 img_0370 img_0371 img_0372 img_0373 img_0374 img_0377 img_0379 img_0381 img_0382 img_0383 img_0384 img_0385 img_0386 img_0388 img_0389 img_0390 img_0391 img_0392 img_0393 img_0394 img_0395 img_0400 img_0401 img_0402 img_0404 img_0406 img_0407 img_0408 img_0409 img_0410 img_0411 img_0412 img_0413 img_0414 img_0415 img_0416 img_0417 img_0420 img_0421 img_0422 img_0423 img_0425 img_0426 img_0427 img_0428 img_0429 img_0431 img_0432 img_0433 img_0434 img_0435 img_0436 img_0437 img_0439 img_0440 img_0441 img_0442 img_0444 img_0445 img_0446 img_0447 img_0449 img_0450 img_0451 img_0452 img_0453 img_0454 img_0455 img_0456 img_0457 img_0459 img_0461 img_0462 img_0464 img_0465 img_0466 img_0467 img_0468 img_0469 img_0470 lightbox for MACby VisualLightBox.com v5.9