Cele szkolnego konkursu na Mistrza Klawiatury:
    - rozwijanie zainteresowań informatycznych,
    - doskonalenie technik szybkiego pisania,
    - ćwiczenie poprawności pisania,
    - unikanie popełniania błędów ortograficznych,
    - rozwijanie zdrowej rywalizacji pomiędzy uczniami.

Uczestnicy szkolnego konkursu szybkiego pisania na klawiaturze otrzymali jednakowy tekst, który należało bezbłędnie
i jak najszybciej napisać w programie „Mistrz klawiatury”. Najlepsze wyniki:
- 170 znaków/min. Bem Piotr kl.8
- 180 znaków/min. Kuzyk Karol kl.8
- 190 znaków/min. Leja Wojciech kl.6
- 254 znaków/min. Wójciak Bartłomiej kl.6
- 345 znaków/min. Leja Bartosz kl.7

Gratulujemy kolejnego z rzędu tytułu szkolnego "Mistrza Klawiatury"!