Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

    Dnia 5 kwietnia 2019 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie odbył się Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W pierszej grupie wiekowej Wojciech Leja z klasy 6 zajął I miejsce i weźmie udział w turnieju na szczeblu wojewódzkim. Prócz dyplomu zwycięzca odtrzymał także nagrodę rzeczową w postaci mikrowieży z Bluetooth i ostwarzaczem USB.

Gratulujemy !!