„Czytam ze zrozumieniem w języku angielskim” – szkolny konkurs z języka angielskiego

 Cele konkursu

  • Doskonalenie czytania jako umiejętności rozmieniania, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy

  • Zwiększenie efektywności pracy z uczniem zdolnym

  • Poszerzanie wiedzy kulturoznawczej uczniów

Przebieg konkursu

    Konkurs skierowany był dla wszystkich chętnych uczniów. Przeprowadzony został w dwóch kategoriach, oddzielnie dla uczniów klas 4-6 (12.11.2019r.) oraz 7-8 szkoły podstawowej (18.11.2019r.). Uczniowie pracowali z trzema tekstami do cichego czytania, do których musieli wykonać odpowiednio zadania - odpowiedzieć na pytania, dotyczące tekstów. W konkursie udział wzięło dwunastu uczniów klas 4-6 oraz troje uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej.

Wyniki konkursu

W kategorii klas 4-6:

I miejsce – Michał Leja – klasa 5
II miejsce – Michał Duda, Anna Różycka (klasa 5) oraz Marcin Mazurkiewicz (klasa 4)
III miejsce –Wojciech Krubnik (klasa 4), Marcelina Drachus (klasa 5), Aleksandra Wór (klasa 6)

W kategorii klas 7-8:

I miejsce – Jakub Leja (klasa 8)
II miejsce – Wojciech Leja (klasa 7)
III miejsce –Daria Sierżęga (klasa 8)

GRATULUJEMY!!!