,,Jeśli nie my, to kamienie wołać będą…”

Uroczyste obchody 80. rocznicy deportacji na Sybir mieszkańców Dachnowa
w Szkole Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie

    O godz.10:30 zaproszeni goście, poczty sztandarowe, uczniowie i nauczyciele zebrali się na placu szkolnym, skąd wspólnie udali się do kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dachnowie, gdzie uroczystą mszę św. odprawili: Kanclerz Kurii Zamojsko- Lubaczowskiej ks. dr Michał Maciołek i ks. dr Piotr Kornafel.

    Na placu szkolnym odśpiewano hymn państwowy. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod tablicą ufundowaną ,,dla uczczenia pamięci Zesłanych w 1940 na Sybir, tam zmarłych i tych, którzy szczęśliwie wrócili”.

    O godz.12.15 wszystkich zgromadzonych na sali gimnastycznej powitał dyrektor szkoły. Gośćmi honorowymi byli Sybiracy: pani Julia Witko, pan Józef Kata, pan Jan Polak. W ich imieniu wystąpił pan Józef Kata, który złożył serdeczne podziękowania za pielęgnowanie pamięci o tragicznych wydarzeniach.

    Uroczystość swoją obecnością uświetnili i przemówienia okolicznościowe wygłosili:
• Starosta Powiatu Lubaczowskiego pan Zenon Swatek;
• Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów pan Zdzisław Zadworny;
• Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaczowie pan Stanisław Myśliwy;
• Dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie pan Tomasz Róg.

    Montaż poetycko - muzyczny przygotowała pani Iwona Młodowiec. O oprawę muzyczną zadbał pan Paweł Młodowiec, a dekorację przygotował pan Marcin Pokrywka.

    Następnie dyrektor szkoły podziękował zaproszonym gościom i pocztom sztandarowym za przybycie, pielęgnowanie pamięci o bolesnej przeszłości naszego narodu oraz o wspieranie inicjatyw lokalnych. Szczególne podziękowania złożył Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów panu Zdzisławowi Zadwornemu, Ochotniczej Straży Pożarnej z Dachnowa na czele z prezesem dh. Witoldem Cencorą, którego osobiste zaangażowanie w organizację uroczystości zasługuje na najwyższe uznanie, wszystkim pracownikom oświaty i personelowi pomocniczemu za ,,godziny nadliczbowe”, dzieciom za udział i piękną postawę podczas akademii oraz mieszkańcom Dachnowa za obecność.

IMG_3780 IMG_3784 IMG_3785 IMG_3788 IMG_3789 IMG_3790 IMG_3792 IMG_3794 IMG_3800 IMG_3801 IMG_3805 IMG_3806 IMG_3809 IMG_3811 IMG_3812 IMG_3814 IMG_3817 IMG_3821 IMG_3825 IMG_3826 IMG_3832 IMG_3833 IMG_3839 IMG_3840 IMG_3843 IMG_3844 IMG_3846 IMG_3852 IMG_3859 IMG_3860 IMG_3867 IMG_3869 IMG_3870 IMG_3871 IMG_3873 IMG_3874 IMG_3875 IMG_3877 IMG_3880 IMG_3881 IMG_3886 IMG_3888 IMG_3890 IMG_3893 IMG_3895 IMG_3897 IMG_3898 IMG_3901 IMG_3902 IMG_3903 IMG_3904 IMG_3906 IMG_3910 IMG_3912 IMG_3913 IMG_3915 IMG_3917 IMG_3930 IMG_3931 IMG_3933 IMG_3934 IMG_3935 IMG_3938 IMG_3939 IMG_3941 IMG_3943 IMG_3944 IMG_3946 IMG_3947 IMG_3949 IMG_3951 IMG_3956  lightbox for MACby VisualLightBox.com v5.9