Szkolny konkurs na Mistrza Klawiatury

    Cele szkolnego konkursu na Mistrza Klawiatury:
- rozwijanie zainteresowań informatycznych,
- doskonalenie technik szybkiego pisania,
- ćwiczenie poprawności pisania,
- unikanie popełniania błędów ortograficznych,
- rozwijanie zdrowej rywalizacji pomiędzy uczniami.

    Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej wzięli udział w szkolnym konkursie szybkiego pisania na klawiaturze. Uczestnicy otrzymali do przepisania jednakowy tekst, który należało bezbłędnie i jak najszybciej napisać w programie typu „Mistrz klawiatury”. Zastosowana aplikacja KSPNK umożliwia wyświetlenie statystyki ilości pisanych znaków na minutę oraz liczby popełnionych błędów.

    Oto najlepsze wyniki:
- Leja Bartosz kl.VIII - 340 znaków na minutę, 0 błędów,
- Wójciak Bartłomiej kl.VII - 337 znaków na minutę, 0 błędów,
- Leja Wojciech kl.VII - 237 znaków na minutę, 0 błędów,
- Leja Jakub kl.VII - 172 znaki na minutę, 0 błędów,
- Kozyrska Paulina kl.VIII - 145 znaków na minutę, 0 błędów,
- Michał Duda kl.V - 140 znaków na minutę, 0 błędów,
- Kiełbasa Amelia kl.VI - 139 znaków na minutę, 0 błędów,
- Dziki Kacper kl.VIII - 138 znaków na minutę, 0 błędów,
- Michał Leja kl.V - 134 znaków na minutę, 0 błędów.

    Tytuł Szkolnego Mistrza Klawiatury zdobyli: Leja Bartosz i Wójciak Bartłomiej.

    Gratulujemy!!