Dachnowinki

Nie ma przypadkowych spotkań
Każdy człowiek jest albo lekcją
albo sprawdzianem albo prezentem

15 lat współpracy zagranicznej szkoły im. Marii Moralewicz w Dachnowie ze szkołą niemiecką w Eglofs.

    Są chwile w życiu szkół, które poprzez swoje wyjątkowe znaczenie zapisują się na trwale w historii i żyją w pamięci wielu uczniów i środowiska lokalnego.
    Ważną rolę w nowoczesnym kształceniu pełni współpraca zagraniczna szkół, która wzmacnia poczucie własnej wartości i tożsamości narodowej, a poprzez przekazywane treści otwiera na świat, uczy tolerancji nieodzownej w zjednoczonej Europie, w której żyjemy, zwalcza kompleksy i uprzedzenia.
    Współczesna szkoła ma do spełnienia niezmiernie ważną misję, a mianowicie przygotować młodych ludzi do startu w dorosłe życie, wyposażyć ich w wiedzę umożliwiającą znalezienie pracy, pozwalającej na realizację planów i marzeń oraz zapewniającej dobre warunki bytowe. Przekazać im wiedzę życiową, dzięki której będą potrafili funkcjonować w niełatwej przecież rzeczywistości, nauczyć troski o kształtowanie własnej osobowości, rozwijać talenty i uzdolnienia. Przekonać młodych ludzi do tolerancji, jak również przekonać, że są wartości, które warto cenić. To nie jest łatwe. Trzeba umieć dotrzeć do młodych ludzi, zainteresować ich i sprawić, by byli otwarci na współczesny świat, dlatego idea współpracy i wymiany zagranicznej poprzez bezpośrednie kontakty (uczniowie przez tydzień przebywają w domach swoich rówieśników, wymóg każdego projektu) prowadzą do lepszego poznania innych krajów, ludzi i ich kultur.
    Od 2005r., a więc już przez 15 lat łączy nas przyjaźń i partnerska współpraca ze szkołą z Niemiec z miejscowości Eglofs, z której jesteśmy dumni. Nasza znajomość bardzo szybko przerodziła się w wieloletnią przyjaźń i realizację wielu wspólnych projektów realizowanych pod hasłem „ Inni, podobni, czy tacy sami?”, Celem partnerstwa jest wzajemne poznanie postaw, ich podobieństw i różnic. Uczniowie wymieniają informacje o swojej historii, kulturze i sztuce, poznają życie szkoły i system nauczania, zaprzyjaźniają się i podejmują próby zrozumienia różnic i podobieństw między swymi regionami, krajami, promują swój kraj. W ten sposób staramy się pomóc młodzieży sprostać wyzwaniom społeczeństwa europejskiego. Wzrasta więc poczucie przynależności do zjednoczonej Europy i poczucie własnej tożsamości. Wielokrotnie w czasie spotkań dochodzi do rozmów, w których zastanawiamy się nad swoją rolą w Unii Europejskiej, możliwościami i zagrożeniami, które przynosi UE. W ten sposób uczymy się rozpoznawać podobieństwa i różnice oraz jak wykorzystywać tę wiedzę przeciwko ksenofobii i nietolerancji, jak również podnosimy wrażliwość na różnice narodowe i podobieństwa ludzkie.
    Nasze spotkania są wspierane przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z siedzibą w Warszawie i Poczdamie oraz przez Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie i osobiste zaangażowanie Pana Burmistrza Zdzisława Zadwornego, który wraz z ówczesnym Przewodniczącym Rady Panem Stanisławem Różyckim w 2005r. stworzyli warunki i odpowiedni klimat pod dzisiejszą współpracę, zapewniając niezbędne regulacje prawne poprzez partnerstwo gmin. Punktem kulminacyjnym naszej współpracy było podpisanie przez dyrektorów szkół we wrześniu 2011 roku umowy o partnerstwie. Zawarte w niej zapisy mówią o wspieraniu współpracy i organizowaniu wspólnych spotkań w dziedzinie kultury, sportu i turystyki oraz zacieśnieniu współpracy.
    Szkoła partnerska w Eglofs znajduje się w jednym z najdroższych regionów w Niemczech i Europie, opodal Jeziora Bodeńskiego na pograniczu trzech państw Niemiec, Austrii i Szwajcarii. To przepiękne i malownicze miejsca, gdzie poza wspaniałą architekturą w każdej miejscowości jest sporo opcji spędzenia czasu wolnego na świeżym powietrzu. Fantastyczne widoki zarówno na Jeziorze Bodeńskim jak również ze szczytu Pfander, z którego obserwujemy panoramę trzech państw pozostają na długo w pamięci. Rejs statkiem po jeziorze do Austrii, Szwajcarii, na wyspę króla szwedzkiego Mainau, gdzie panuje ciepły, wilgotny mikroklimat, który umożliwia uprawę egzotycznych roślin i owoców, wyjazd kolejką górską z Austrii z miasta Bregenz na górę Pfander, zwiedzanie miasta na wodzie Lindau, Bregenz, Friedrichshafen, wycieczki do Monachium na Plac Mariacki i jeden z największych stadionów w Europie równocześnie symbol jednego z najbardziej utytułowanych klubów naszego kontynentu Alianz Arena robią na naszej młodzieży niezapomniane wrażenie i wzbudzają podziw.
    Na miesiąc październik z okazji DEN zaplanowaliśmy wspólne spotkanie w naszej szkole, wystąpienia teatralne młodzieży szkolnej i okolicznościowe wystąpienia, ale ze względu na panującą sytuację jesteśmy pełni obaw odnośnie realizacji zamierzonego przedsięwzięcia.
    Pragnę również bardzo gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w realizacje projektów, za czas poświęcony na działania wykraczające poza obowiązki, często kosztem wielu wyrzeczeń i trudu, rodzicom z Dachnowa za rodzicielskie dopilnowanie, zakwaterowanie, wyżywienie oraz dyspozycyjność i zrozumienie, a Panu Burmistrzowi Zdzisławowi Zadwornemu za wieloletnie niesłabnące osobiste zaangażowanie, zrozumienie naszych potrzeb i inspirowanie do działania.

Ryszard Szczudło