Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

    W życiu każdego narodu są takie chwile, które każdego zmuszają do zatrzymania się, zastanowienia, do odnalezienia w sobie tych pokładów uczuć, które zbliżają wszystkich Polaków i czynią z nas jeden naród. Jeżeli uważamy się za patriotów to okażmy szacunek wobec tradycji i kultury, bo patriotyzm jest naturalnym uczuciem każdego obywatela. Patriotyzm to miłość do wolności, do ojczyzny, do religii i własnego języka, a wyrażamy go przez symbole. Tymi najważniejszymi są: narodowa flaga, godło i hymn. Oznaczają dla nas wolność i dumę.

    Dzień Flagi Rzeczypospolitej obchodzimy 2 maja. Jest to święto stosunkowo młode. Ustanowiono je ustawą Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 r. Data święta flagi nie jest przypadkowa i ma swoje uzasadnienie historyczne. Jedno z nich to fakt, że 2 maja 1945 roku polscy żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie. Zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec, polscy żołnierze przyczynili się do zakończenia II wojny światowej oraz działań zbrojnych w Europie. Co więcej, w czasach PRL 2 maja, a więc po Święcie Pracy, obywatele mieli nakaz zdejmowania biało-czerwonych flag, tak aby nie były one widoczne podczas nieuznawanego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja.

    Barwy flagi złożone z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego są odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego, który stanowi orzeł biały na czerwonym polu. Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej. Kolory te według symboliki używanej w heraldyce mają następujące znaczenie: Koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie. Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i waleczność.

    Flaga jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych ale także w dniach żałoby po stracie wybitnych Polaków, w momentach wzruszeń i radości. Biel i czerwień towarzyszą emocjom polskich kibiców i sukcesom naszych zawodników. Biało czerwona łączy nas wszystkich…

    Dzień później obchodzimy Święto Konstytucji 3 Maja, które jest obchodzone w ramach upamiętnienia uchwalenia Konstytucji z 1791 roku. Zostało ustanowione w 1919 roku, gdy Polska odzyskała niepodległość. Sejm Ustawodawczy podjął uchwałę, według której święto 3 Maja zostało uznane świętem narodowym. Po II wojnie światowej zwyczaj obchodów powrócił i trwał aż do 1946 roku, jednak od tego czasu władze komunistyczne zabroniły publicznego świętowania i organizowania obchodów 3 Maja. Wszelkie próby manifestowania były tłumione przez milicję. Święto Narodowe Trzeciego Maja przywrócone zostało dopiero w 1990 roku. Od 2007 roku święto 3 maja obchodzone jest także na Litwie.

    Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku w celu uregulowania ustroju prawnego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przywódcy stronnictwa patriotycznego z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim zdołali przegłosować ustawę konstytucyjną, pomimo oporu części szlachty i magnatów, podczas obrad Sejmu Czteroletniego. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie spisana konstytucja. Ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan i szlachty oraz wprowadziła ochronę państwa nad chłopami, dzięki czemu miały zostać złagodzone nadużycia w pobieraniu pańszczyzny. Konstytucja wprowadziła także podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

    Z uchwaleniem Konstytucji 3 maja wiązały się nadzieje na umocnienie Polski na arenie międzynarodowej, ustawa dawała też szansę na przeprowadzenie koniecznych reform ustrojowych. Konstytucja miała także gwarantować niezależność polityczną od zagrażających Polsce sąsiadów: Rosji, Prus i Austrii.