Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. Przedszkola będą funkcjonowały bez zmian.