MIĘDZYSZKOLNA SIEĆ WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI "AKTYWNA TABLICA"

     20 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie współpracujących ze sobą szkół w ramach realizacji zadań projektu "Aktywna tablica". Naszą szkołę odwiedzili koordynatorzy i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie, z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu – Zdroju i Szkoły Podstawowej w Łukawcu.

    Pani Magdalena Duda i pani Anna Krygowska przygotowały zajęcia otwarte z wykorzystaniem tablicy multimedialnej w klasie III nt. "Grunt to zdrowie!" Nowinki techniczne budzą ogromny entuzjazm wśród uczniów. Chętniej biorą oni udział w lekcji, angażują się w wykonywana pracę.

    Na spotkaniu rozmawiano również o realizacji innych zadań projektu "Aktywna tablica". Dzielono się informacjami i dobrymi pomysłami dotyczącymi wykorzystania tablicy w codziennej pracy z uczniami oraz innych programów multimedialnych.