Wybory do Samorządu Uczniowskiego

     W dniach 18-19 września przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły na bieżący rok szkolny. Kandydatami byli uczniowie klas IV-VIII należący do samorządów klasowych wymienionych oddziałów. W demokratycznym głosowaniu do prezydium Samorządu wybrano czworo uczniów. Skład SU przedstawia się następująco:

Przewodniczący: Maria Maciołek (klasa VII)
Zastępca: Piotr Maciołek (klasa VIII)
Skarbnik: Alicja Brzeziak (klasa VIII)
Sekretarz: Emilia Sanok (klasa VI)

     Wybranym członkom SU gratulujemy i liczymy na owocną współpracę.

     Opiekun SU: M. Bundz