WIZYTA POLICJANTÓW W NASZEJ SZKOLE

     W ramach edukacji kształtowania właściwych zachowań i postaw zostało zorganizowane spotkanie uczniów klas I-III, V-VI i VII-VIII z policjantami z Posterunku Policji w Cieszanowie.

     Celem wizyty było przeprowadzenie rozmów z uczniami na temat rodzajów przemocy i agresji występujących w środowisku szkolnym oraz Internecie i jej konsekwencjach prawnych oraz o bezpiecznym poruszaniu się po drogach, a w szczególności o zasadach bezpiecznej drogi do i ze szkoły.Policjanci ostrzegli, że nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Mówili również o odpowiedzialności prawnej nieletnich, agresji i przemocy wobec rówieśników oraz o zasadach zachowania się obowiązujących w szkole i poza nią.

     Podczas spotkania policjanci wyjaśnili uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci, jak również wyjaśnili czego nie mogą i nie powinni robić korzystając z Internetu. Pamiętaj, że nie można:

  • stosować przemocy werbalnej (wyzywać wulgarnie, poniżać, ośmieszać, straszyć, szantażować);
  • rejestrować filmów i zdjęć wbrew woli dziecka;
  • publikować w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji;
  • tworzyć kont anonimowych, podszywać się pod inną osobę.

     Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy Policjantom za wizytę.

     Spotkanie zorganizowała pedagog szkolny Magdalena Duda.