Ślubowanie Pierwszoklasistów

     17 października 2023 r. o godzinie 10.00 odbyła się w naszej szkole piękna uroczystość pasowania na ucznia, czyli włączenie pierwszoklasistów rozpoczynających naukę do grona społeczności uczniowskiej.

     Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego Szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor szkoły pan Ryszard Szczudło powitał wszystkich przybyłych na uroczystość rodziców, nauczycieli i całą społeczność uczniowską. Potem uczniowie z klasy pierwszej przedstawili program artystyczny przygotowany pod czujnym okiem wychowawczyni pani Grażyny Sieradzkiej, śpiewane piosenki akompaniował pan Paweł Młodowiec. Dekorację przygotował pan Marcin Pokrywka.

     Uczniowie ślubowali pilnie świat poznawać, dobry przykład innym dawać, być pomocnym w domu, w szkole i wypełniać ucznia rolę. Nauczycieli szanować. Do lekcji pilnie się przygotować. Działać na rzecz naszej szkoły. Być uprzejmym i wesołym.

     Po ślubowaniu dyrektor szkoły dokonał symbolicznym ołówkiem aktu pasowania dzieci na uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dachnowie. Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze. Przedstawicielka rodziców pani Paulina Zadworna złożyła gratulacje i życzenia pierwszoklasistom w imieniu własnym i wszystkich rodziców uczniów z klasy pierwszej. Następnie wychowawczyni klasy pierwszej, pan dyrektor oraz rodzice gratulowali pierwszakom przyjęcia do braci uczniowskiej i życzyli sukcesów w nauce. Na koniec uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale oraz tubę słodkości – wszystko to zostało ufundowane dzieciom przez ich rodziców. W pięknych biretach z towarzyszącą im na nich sową zrobili pamiątkowe zdjęcia i udali się z rodzicami do domu na dalszy ciąg świętowania.

     Tegoroczni pierwszoklasiści to: Babik Jagoda, Biszczanik Julita, Brzeziak Dominik, Duda Amelia, Duda Maja, Gacek Dawid, Nosek Amelia, Rogoża Michał, Saran Grzegorz, Zadworna Antonina.