11 listopada - Święto Niepodległości

"Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi –
N I E P O D L E G Ł O Ś Ć.”

11 listopada 1918 r., po latach wysiłków i zmagań Polska powróciła na mapę Europy jako suwerenne państwo.

Z tej okazji w sobotę 11 listopada 2023 r. nasza społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystościach z okazji 105. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

O godzinie 7.45 uczniowie i nauczyciele wyruszyli z pocztem sztandarowym do kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Dachnowie na uroczystą mszę świętą, odprawioną przez ks. Proboszcza Piotra Kornafla w intencji ojczyzny.

Kolejnym punktem programu była akademia. Uczniowie klas IV – VIII przypomnieli 123 lata niewoli narodu polskiego i jego dążenia do odzyskania niepodległości. W trakcie uroczystości można było usłyszeć przepiękne utwory muzyczne oraz wiersze o tematyce patriotycznej.

Wydarzenie to zakończyło się przemówieniem Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów pana Zdzisława Zadwornego oraz Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego pana Ryszarda Szczudło, którzy mówili o potrzebie pielęgnowania pamięci o polskiej historii.

Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Cieszymy się, że występ młodych wykonawców, którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowania, spotkał się z dużym aplauzem.

Całość została przygotowana przez panią Annę Krygowską i pana Pawła Młodowca.