Na scenie Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie