Góra Grosza-podsumowanie akcji

Góra Grosza to akcja charytatywna, organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom - pomagamy dzieciom w trudnej sytuacji rodzinnej.

Cel Góry Grosza
Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin. Głównym obszarem wsparcia jest:
a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

W tegorocznej edycji "Góry Grosza" udało nam się zebrać sumę stu dwunastu złotych i dwudziestu ośmiu groszy (112, 28 zł). Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się akcji zbierania monet, a w szczególności uczniom klasy trzeciej i ósmej. Podziękowania również dla uczniów klasy siódmej i ósmej za pomoc w liczeniu monet. Cała kwota została zapakowana, przekazana na Pocztę i zasili wyżej wspomniany cel charytatywny.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC!!!

Samorząd Uczniowski SP w Dachnowie