KONKURS CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM W JĘZYKU ANGIELSKIM

Konkurs został zorganizowany dla wszystkich chętnych uczniów klas 4-6 i 7-8 w celu rozwijania umiejętności czytania i rozumienia tekstów w języku angielskim. Uczniowie otrzymali do przeczytania odpowiednio: klasy 4-6 trzy teksty, klasy 7-8 dwa teksty, na poziomie językowym dostosowanym do etapu nauki, wraz z pytaniami do każdego tekstu.

W konkursie wzięło udział 21 uczniów klas 4-6 oraz 11 uczniów klas 7 i 8.

Wyniki konkursu:

Klasy 4-6
I miejsce: Emilia Maciejko, Franciszek Furgała
II miejsce: Leon Boguniowski, Zuzanna Boguniowska, Kamil Holweg, Maja Jabłońska
III miejsce: Julita Młodzińska, Martyna Szczerbiwilk

Klasy 7-8
I miejsce: Marcin Mazurkiewicz
II miejsce: Alicja Brzeziak
III miejsce: Wojciech Krubnik, Aleksandra Maciejko, Paweł Witko

Zwycięzcy zostali nagrodzeni ocenami z przedmiotu, ale gratulujemy wszystkim uczestnikom podjęcia wysiłku i zmierzenia się z tekstami w języku angielskim!

Organizator: M. Bundz