Wycieczka w Bieszczady

20 i 21 maja 2024 r. uczniowie naszej szkoły będący członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wzięli udział w dwudniowej wyciecze w Bieszczady. W wyjeździe udział wzięło 36 uczniów z klas: IV-VIII oraz 3 opiekunów. Program wycieczki obejmował:

  • Wejście na Połoninę Wetlińską
  • Uczestnictwo w kursie strzeleckim na wirtualnej strzelnicy
  • Zwiedzanie Góry Sobień i Kamienia Leskiego
  • Przejazd drezynami
  • Zwiedzanie Soliny

Wycieczkę współfinansowano w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, dotowanych z budżetu Miasta i Gminy Cieszanów w 2024 r.