Spotkanie z okazji 70-lecia szkoły w Dachnowie

    31 maja był dniem szczególnym dla naszej szkoły. Świętowaliśmy bowiem jej 70 – lecie. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu do kościoła, gdzie została odprawiona uroczysta Msza św. Przewodniczył jej ks. Kanonik Michał Maciołek – kanclerz Kurii w Zamościu, absolwent naszej szkoły, a koncelebrowali: ks. Stanisław Bełz, ks. Sławomir Szewczak, ks. Ireneusz Fedec. Następnie uczestnicy spotkania udali się na cmentarz w Cieszanowie, gdzie poświęcono nową płytę na grobie państwa Moralewiczów. Dalsza część oficjalnych uroczystości miała miejsce w sali gimnastycznej, która na to sobotnie popołudnie, dzięki wystawie zdjęć, zmieniła się w „salę wspomnień”.
    Dyrektor mgr Ryszard Szczudło powitał gorąco wszystkich zebranych i przedstawił najważniejsze wydarzenia z historii szkoły. Następnie uczniowie zaprezentowali część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem pani Krystyny Kłos we współpracy z panią Grażyną Sieradzką i panem Pawłem Młodowcem.
    Swoimi refleksjami i wspomnieniami związanymi z historią i dniem dzisiejszym naszej szkoły podzielili się kolejno:
- pan Antoni Górecki – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
- pani Magda Śpiewak – wnuczka pani Marii Moralewicz,
- pan Bartosz Moralewicz – prawnuk patronki naszej szkoły,
- pani Stanisława Chomyszyn – przewodnicząca Rady Miejskiej w Cieszanowie, absolwentka naszej szkoły,
- pan Stanisław Myśliwy – przewodniczący Komitetu Nadania Imienia Marii Moralewicz Szkole Podstawowej w Dachnowie,
- pani Lucyna Wiśniewska – przedstawicielka rodziców, absolwentka naszej szkoły,
- pan Zdzisław Zadworny – Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów, absolwent naszej szkoły,
- pani Maria Misztal – wieloletnia nauczycielka naszej szkoły i jej dyrektor w latach 1988 – 1989.
    Z okazji jubileuszu przygotowana została pamiątkowa monografia i wystawa rzeźb pana Antoniego Rząsy.
    Z przemówienia dyrektora szkoły:
„…witam tych wszystkich, którzy poprzez swoją obecność, niezależnie od czasu i okoliczności tworzyli historię tej szkoły na przestrzeni 70 lat, stanowili jej esencję oraz pozostawili jakąś cząstkę siebie już na zawsze w szkole w Dachnowie.
    Dzisiejsza uroczystość to nie tylko świętowanie, to również czas wspomnień, a zatem czas refleksji i choć przeszłość jak pisał Adam Asnyk „nie wraca jak żywe zjawisko, to jednak całkiem nie umiera. Odmienia tylko miejsce, czas i nazwisko.”
    Wszyscy zgromadzeni dziś jesteśmy cząstką historii naszej szkoły i odwrotnie. Szkoła ta jest również częścią nas, skrawkiem naszego życia, elementem naszej teraźniejszości.
    Drodzy Państwo niezależnie od wieku i roli jaką pełniliśmy lub pełnimy łączy nas jedno wspólne wspomnienie związane z tą właśnie szkołą. To w tej szkole spotykało nas lub spotyka to, co w pamięci pozostaje najdłużej: uśmiechy i łzy, trudy i poświęcenia, sukcesy i porażki.
    Patrzymy z wielką satysfakcją na dokonania wszystkich, którzy tworzyli historię tej szkoły, z zadowoleniem oceniamy jej obecną pozycję i z nadzieją myślimy o przyszłości. Inspiracją do naszego spotkania była ofiarność i pamięć społeczności dachnowskiej o patronie szkoły podstawowej, pani Marii Moralewicz.. Ofiarność ta pozwoliła spełnić marzenia wielu uczniów i wychowanków. Z ogromną dumą mogę przekazać Państwu informację, że nowy nagrobek patrona Szkoły został postawiony w miesiącu lipcu 2013 roku wraz z funkcjonalną ławeczką i kostką brukową wokół nagrobka. To dzięki osobie Pani Marii Moralewicz postanowiliśmy stworzyć okazję do wspomnień, refleksji i wzruszeń, jak także do dobrej zabawy z czasem dawno niewidzianymi koleżankami i kolegami z lat szkolnych organizując zjazd absolwentów.
    Dzisiejsze nasze spotkanie było także inspiracją do tego, aby dzieje naszej szkoły zostały zapisane. Jest to pierwsza próba kompleksowego zgromadzenia materiału chronologicznie ułożonego, dającego pojęcie o historii szkoły. Jednocześnie jest to próba zachęcenia tych, którzy chcieliby tę historie wzbogacić o własne wspomnienia, pamiątki skrywane w archiwach rodzinnych związanych ze szkołą lub inne lub inne materiały o charakterze biograficznym, aby podjęli taki trud i opracowali własne wspomnienia we współpracy z naszą placówką. Powojenna historia naszej szkoły jest bardzo bogata.
    Budynek obecnej szkoły został doszczętnie spalony 1 marca 1946 roku. Po kilkumiesięcznej przerwie w nauce wynajęto budynek dr. Szczepana Kruczka powiatowego lekarza. W roku 1946 pani Maria Moralewicz, repatriantka ze Lwowa objęła obowiązki kierownika szkoły. Pan Karol Kulczycki przeniósł się na własną prośbę do powiatu rzeszowskiego. Tam objął stanowisko w Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie.
    W roku 1949, 13 listopada został wykończony obecny stary budynek szkoły, bez piętra. Piętro to zostało oddane do użytku w 1951 roku. W 1963 roku została podjęta decyzje o przygotowaniu budynku dla szkoły ośmioklasowej.
    W roku szkolnym 1986/87 powstał komitet rozbudowy szkoły. Dnia 5 grudnia 1992 roku biskup Jan Śrutwa poświęcił nowy budynek szkoły, życząc wszelkich łask Bożych i pomyślności.
    W dniu 3 maja 1996 roku wmurowano tablicę upamiętniającą 50 rocznicę powrotu sybiraków do ojczyzny. W 2000 roku obchodzono w szkole uroczyście 60 rocznicę deportacji 36 rodzin na Syberię, a w 2010 roku 70 rocznicę.
    W dowód uznania i wdzięczności za lata pracy poświęconej lokalnej społeczności i dzieciom, mieszkańcy Dachnowa postanowili nadać naszej szkole imię pani Marii Moralewicz. Uroczystość nadania imienia odbyła się 17 maja 1997 roku z udziałem syna Jerzego i wnuczki Marii Moralewicz, pani Magdaleny Śpiewak.
    Rok szkolny 1999/2000 rozpoczął pierwszy etap wprowadzania zmian systemu Oświaty w Polsce. Ośmioklasowa szkoła Podstawowa została przekształcona w szkołę sześcioklasową.
    W roku 2002 dokonano remontu elewacji starej części szkoły a na parterze otwarto punkt lekarski. Nadano mu imię doktora Józefa Krzemińskiego, rodowitego dachnowianina.
    Dnia 1 września 2003 roku utworzono Zespół Szkół Publicznych w Dachnowie, w którego to skład wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. W roku 2007 do zespołu szkół dołącza Przedszkole.
    W roku 2004 zostaje odnowiona elewacja nowej części szkoły wraz z salą gimnastyczną i stolarką okienno-drzwiową. W roku 2008 dokonano gruntowego remontu dachu na nowej części szkoły wraz z ociepleniem.
    Dnia 8 czerwca 2009 r. nasza szkoła otrzymała Złoty Medal Opiekuna Miejsc pamięci Narodowej. Odznaczenie to przyznane zostało przez Radę Ochrony Pamięci walk i Męczeństwa za opiekę nad miejscami pamięci narodowej.
    We wrześnie 2009 roku zostaje oddany do użytku kompleks sportowy Orlik, plac zabaw i następuje gruntowa przebudowa terenu szkoły.
    We wrześniu 2011 roku szkoła w Dachnowie podpisuje umowę o przyjaźni i współpracy z Grund und Hauptschule w Eglofs w Niemczech. W ostatnich latach dochodzi do wielu spotkań międzynarodowej wymiany młodzieży pod hasłem „Chcę poznać twój kraj”.
    W roku 2012 i 2013 dokonano gruntowego remontu pomieszczeń starej części szkoły wraz z zapleczem kuchennym.
    Od roku szkolnego 2013/14 gimnazjum i przedszkole w Dachnowie jest prowadzone przez stowarzyszenie Cieszanów pl.
    Jesienią 2013 roku powstaje Społeczny Komitet Zjazdu Absolwentów. Na spotkaniach tegoż komitetu zapada decyzja, aby zorganizować dzisiejsze spotkanie i napisać monografię szkoły. Monografię tą dedykujemy wszystkim, którzy przyczynili się do obecnego wizerunku i kształtu szkoły w Dachnowie. Dedykujemy ją również wszystkim byłym i przyszłym absolwentom, by znali swoje korzenie i pamiętali o miejscu, z którego wyruszyli w szeroki świat.
    Dziękuję Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów, a zarazem absolwentowi naszej szkoły, Zdzisławowi Zadwornemu, gorącemu orędownikowi spisania historii szkoły, za ogromne zaangażowanie i pomoc w organizacji dzisiejszego spotkania, jakże ważnego dla całej społeczności szkolnej.
    Szczególne wyrazy podziękowania kieruje na ręce pani mgr Krystyny Kłos za podjęcie się napisania historii wykorzystując zebrane materiały archiwalne. Równie gorące podziękowania składam pani mgr Dorota Czarna, mgr Bogusława Pryma, mgr Agata Pata za zbieranie i kompletowanie materiałów archiwalnych. Pani mgr Grażynie Sieradzkiej dziękuję za koordynowanie prac związanych z wystrojem i przygotowaniem sali na dzisiejszą uroczystość.
    Na ręce pani Marii Szczerbiwilk przew. KGW w Dachnowie składam serdeczne podziękowanie za przygotowanie potraw kulinarnych i obsługę.
    Koleżankom i kolegom nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji w imieniu, których mówię te słowa dziękuję za pomoc i zaangażowanie, oraz za to, że aktywnie uczestniczyli w tworzeniu monografii szkoły, udzielali cennych wskazówek, wspierali i dodawali otuchy w organizację dzisiejszego spotkania.
    Dziękuję mieszkańcom Dachnowa za życzliwość i współpracę przy tworzeniu monografii szkoły i dostarczanie zdjęć.
    Moje słowa, płynące z subiektywnych i osobistych odczuć niech będą dla państwa przesłaniem dzisiejszej uroczystości i jednocześnie życzeniami skierowanymi do wszystkich dziś obecnych, by mimo zmiennej prozy życia umieć zachować w sobie dobre wspomnienia, bo tylko one potrafią ocalić od zapomnienia- nie tylko naszą szkołę, ale i tych wszystkich, którzy tworzyli i tworzą duszę tego miejsca.
    Życzę, aby to dzisiejsze spotkanie pozostało na długo w pamięci, dostarczyło niezapomnianych przeżyć i wzruszeń na dalsze, długie lata życia.”

DSC_0011 DSC_0002 DSC_0004 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0012 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0030 DSC_0036 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0053 DSC_0078 DSC_0104 DSC_0129 DSC_0146 DSC_0149 DSC_0166 DSC_0168 DSC_0169 DSC_0170 DSC_0171 DSC_0173 DSC_0174 DSC_0177 DSC_0178 DSC_0181 DSC_0182 DSC_0183 DSC_0193 DSC_0194 DSC_0197 DSC_0198 DSC_0199 DSC_0201 DSC_0202 DSC_0204 DSC_0205 DSC_0207 DSC_0212 DSC_0220 DSC_0222 DSC_0226 DSC_0237 DSC_0291 DSC_0302 DSC_0311 DSC_0314 DSC_0324 DSC_0334 DSC_0339 DSC_0344 DSC_0348 DSC_0356 DSC_0360 DSC_0369 DSC_0376 DSC_0383 DSC_0390 DSC_0432 DSC_0453 DSC_0466 DSC_0503 DSC_0506 DSC_0513 DSC_0517 wordpress gallery lightboxby VisualLightBox.com v6.1