DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W DACHNOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA
13.10.2023 r.
02.11.2023 r.
03.11.2023 r.
14-16.05.2024 r.
02.05.2024 r.
31.05.2024 r.