Uczniowski Klub Sportowy „Meteor”

     Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego odbywa się w kilku grupach realizowanych zadań. Członkowie Klubu uczestniczą we wszystkich jego statutowych działaniach.

    Działalność bieżąca:
• uczestnictwo w zebraniach sprawozdawczych i wyborze władz Klubu;
• prowadzenie korespondencji i kontaktów z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym, Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w sprawie imprez, szkoleń i pomocy sprzętowej;
• współpraca z Dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Dachnowie, Urzędem Miasta i Gminy w Cieszanowie, lokalnym samorządem, Polskim Związkiem Warcabowym;
• prowadzenie dokumentacji klubowej;
• prowadzenie szkolnej gazetki sportowej. 

    Szkolenie:
• technika i taktyka zespołowych gier sportowych;
• technika lekkoatletyczna i kształtowanie motoryki;
• turystyka kwalifikowana piesza i rowerowa.

    Rywalizacja międzyszkolna:
• uczestnictwo w zawodach według kalendarza Szkolnego Związku Sportowego;
• rywalizacja w turniejach lokalnych.

    Organizacja imprez własnych:
• rajdy piesze i rowerowe;
• wycieczki autokarowe;
• turnieje międzyklasowe;
• festyn rodzinny.

    Zagospodarowanie obiektów i sprzętu:
• systematyczne i bieżące prace konserwatorskie przy obiektach i sprzęcie sportowym.

 

„Moją pasją jest badminton”

    W marcu 2018 roku UKS Meteor Dachnów otrzymał dotację z Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów na realizację projektu „Moją pasją jest badminton”. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu.
    Zadanie jest realizowane w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dachnowie oraz na „Orliku” w Dachnowie. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i w czwartki w godzinach od 15:00-16:00.

    Cel projektu:
– rozpropagowanie wśród uczniów szkoły podstawowej gry w badmintona,
- wyrobienie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego,
- rozwijanie cech motorycznych, podnoszenie sprawności fizycznej uczniów,
- rozwijanie wiary we własne siły,
- promocja miejscowości Dachnów poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych, turniejach badmintona.