Kompleks sportowy Orlik w Dachnowie

    Dnia 26 września 2009 roku nastąpiło uroczyste oddanie do użytku kompleksu sportowego „Orlik 2012”. W obecności licznie zgromadzonych gości, m.in. posła Mieczysława Kasprzaka, Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów Zdzisława Zadwornego, pani Zofii Wojciechowskiej wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie na prośbę dyrektora szkoły pana Ryszarda Szczudło ks. Biskup Mariusz Leszczyński dokonał poświęcenia boisk.
    Wielofunkcyjne boisko sportowe w Dachnowie wraz z zapleczem socjalnym wykonane zostało w ramach rządowego programu budowy kompleksów sportowych „Moje boisko - Orlik 2012”. W dniu 19 marca 2009 roku gmina złożyła w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie budowy boiska w Dachnowie, który to wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
    W dniu 12 maja 2009 roku została podpisana umowa między województwem podkarpackim a gminą Cieszanów w sprawie udzielenia przez województwo pomocy finansowej w wysokości 333 tyś. zł. na realizację zadania. Następnie przeprowadzono postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, do którego przystąpiło 10 firm. Za najkorzystniejszą uznano ofertę z wynagrodzeniem oferowanym 982 tyś. zł. brutto firmy Masters Sp z o.o z siedzibą w Szczytnie, z którą w dniu 7 lipca 2009 roku podpisano umowę na wykonanie boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Dachnowie.
    W trakcie realizacji zadania w dniu 7 września zawarto umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie przez ministra budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” w wysokości dofinansowania 333 tyś. zł. Koszt zrealizowanego przedsięwzięcia wyniósł brutto 1 660 000 zł przy udziale środków własnych w wysokości 400 tyś. zł.
    Nie trzeba nikogo przekonywać jak istotną rolę w wychowaniu młodego pokolenia odgrywa sport i rekreacja. Cieszyć więc musi fakt, że obecny rząd z taką determinacją realizuje plan budowy podobnych obiektów w całym kraju, uzyskując akceptację lokalnych samorządów. Otwierane dzisiaj boiska powstały dzięki wspólnemu wysiłkowi Ministerstwa Sportu i Turystyki, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz władz samorządowych miasta i gminy Cieszanów. Władzom Urzędu Marszałkowskiego składam serdeczne podziękowania za pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz wsparcie finansowe. Głęboko wierzę, że Orlik wzbogacając bazę oświatową gminy, przysłuży się wszechstronnemu rozwojowi ucznia oraz przyniesieniu znacznych sukcesów sportowych i edukacyjnych.
   Wyrażam słowa wielkiego uznania dla władz Miasta i Gminy Cieszanów i społeczeństwa Dachnowa za podjęcie i wykonanie ambitnego zadania jakim jest budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego. Realizacja tego przedsięwzięcia wymagała trudu opracowania sportowych projektów, prac planistycznych i pozyskania środków z różnych źródeł finansowania. Wymagała też dużego osobistego zaangażowania pana burmistrza Zdzisława Zadwornego. Dzięki jego dyspozycyjności, nawet do późnych godzin wieczornych, życzliwości i umiejętności współpracy ze środowiskiem udało się pozytywnie zakończyć każdy etap prac nad powstaniem kompleksu. Kreatywność pana burmistrza oraz zdolność szybkiego podejmowania decyzji pozwala nam szczycić się dziś posiadaniem jednego z najpiękniejszych obiektów sportowo – szkolnych w powiecie.
    Nie mniej gorące słowa uznania należą się również pracownikom pana Janusza Cicha i Andrzeja Witko, którzy pracowali jako podwykonawcy robót dla firmy Masters. Zdecydowana większość z nich to mieszkańcy Dachnowa. Z ogromnym zaangażowaniem i zapałem pracowali każdego dnia do późnych godzin wieczornych, często zmagając się z różnymi uwarunkowaniami atmosferycznymi typowymi dla letniej pory roku. W imieniu własnym i całej społeczności szkolnej pragnę was zapewnić o naszej ogromnej wdzięczności za każdą wylaną kroplę potu, a przede wszystkim wasze poświęcenie i serce. Gratuluję wszystkich tych dokonań dzięki którym gmina i nasza szkoła wzbogaciła się o bardzo potrzebne obiekty sportowo – rekreacyjne. Nawiązując do homilii księdza proboszcza Stanisława Bełza w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym pragnę tylko powtórzyć „spraw dobry Boże abyśmy tylko tego nie zepsuli, a potrafili wykorzystać dla dobra wspólnego”.
    Życzę, aby nowe boiska służyły mieszkańcom Dachnowa, a Panu Burmistrzowi, Radzie Gminy i mieszkańcom dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w pracy dla społeczności gminnej i szkolnej jak również w życiu osobistym.

mgr Ryszard Szczudło 

9 7 11 13 14 img_3658 img_3591 img_3589 orlik01 orlik02 10 12 img_3597 orlik09 orlik03 orlik04 orlik05 orlik06 orlik07 orlik08 wordpress gallery lightboxby VisualLightBox.com v6.1

Boisko do gry w piłkę nożną
1. Wymiary zewnętrzne 30,0m x 62,0m, z polem do gry o wymiarach 26,0m x 56,0m
2. Nawierzchnia z trawy syntetycznej "MONDOTURF 15", kolor zielony, położony na podbudowie z tłucznia kamiennego. Linie podziału pól gry w kolorze białym o szer. 100mm
3. Boisko oddzielone od sąsiednich elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30cm ułożonych na ławie betonowej zwykłej

Boisko syntetyczne do piłki siatkowej, koszykówki i tenisa
1. Wymiary zewnętrzne 19,10m x 32,10m, z polami do gry odpowiednio 9,00 x 18,00m; 15,00m x 28,00m; 10,97m x 23,77m
2. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa EPDM gr. 13mm na podbudowie z betonu jamistego
3. Wyposażenie sportowe: boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do tenisa

Oświetlenie na ośmiu masztach stalowych wysokości 10,00m
Zaplecze z łazienkami
Obiekt spełnia wszelkie standardy, m.in. trawa syntetyczna wykorzystana w nawierzchni boiska piłkarskiego
Całość obiektu jest oświetlona i ogrodzona
Korzystanie z boisk jest bezpłatne
Godziny otwarcia:
- poniedziałek-piątek 15:00-20:00
- sobota 11:00-20:00
- niedziela 14:00-20:00