Szkoła w Dachnowie

    Szkoła w Dachnowie funkcjonuje od wrześni 1944 roku. W 2014 roku obchodziliśmy uroczyście 70 lat istnienia szkoły.
   W szkole podstawowej, w 6 oddziałach uczy się 101 uczniów, a w gimnazjum w 3 oddziałach 44. Zajęcia dydaktyczne realizowane są na jedną zmianę. Plac szkolny położony w centrum miejscowości będąc profesjonalnie zagospodarowany (kompleks sportowy, plac zabaw, tereny zieleni) jest chlubą miejscowej społeczności. W budynku szkoły znajdują się bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne, dwie pracownie komputerowe, biblioteka, gabinet pedagoga szkolnego, stołówka szkolna, szatnie oraz hala sportowa.
    Działania szkoły służą wszechstronnemu rozwojowi ucznia, starając się, aby każdy uczeń czuł się w niej dobrze, a każdy absolwent został wyposażony w wiedzę i umiejętności przydatne w życiu, zapewniając uczniom poczucie bezpieczeństwa. Kształcenie sprzyja wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów odpowiednio do ich aspiracji i możliwości. Aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych i organizacjach szkolnych umożliwia im rozwijanie zainteresowań i pogłębianie swoich pasji.
   Szkolny Klub Wolontariusza, UKS Meteor wraz z SU i ZHP w ramach swojej działalności przeprowadza szereg akcji charytatywno-społecznych i sportowych.
    Działania szkoły opierają się na takich wartościach jak odpowiedzialność, zaangażowanie i uczciwość. O właściwym poziomie kształcenia informują wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego (wskaźnik EWD szkoła sukcesu, list gratulacyjny Podkarpackiego Kuratora Oświaty za pracę z uczniem zdolnym).
    Zarówno Koncepcja Pracy Szkoły jak i Program Wychowawczy Szkoły wspomagają rodziców w wychowaniu ucznia, uwzględniając elementy patriotyzmu, tradycję, obrzędy, profilaktykę, bezpieczeństwo i ekologię.
    Nauczyciele uczestniczą w różnych formach doskonalenia, wielu posiada kwalifikacje do nauczania dwóch lub więcej przedmiotów. Systematyczne dokształcanie ma pozytywny wpływ na jakość pracy, na efekty kształcenia oraz na wizerunek szkoły w środowisku.
    Jednym z najważniejszych celów, jakie sobie stawia jest zaszczepienie miłości do kraju i „Małej Ojczyzny”. Młodzież chętnie angażuje się w przygotowywanie akademii i uroczystych apeli upamiętniających ważne wydarzenia z historii naszego kraju. Szczególnie dumna jest ze współpracy z Kołem Sybiraków i może poszczycić się posiadaniem przyznanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa „Złotym medalem opiekuna miejsc pamięci narodowej” za opiekę nad miejscami walki i męczeństwa. Coroczne spotkania z „Sybirakami” i osobami internowanymi podczas stanu wojennego to zawsze żywa lekcja historii.
    Sytuacja wychowawcza szkoły jest na bieżąco monitorowana i na jej podstawie realizowane są działania wychowawcze oraz profilaktyczne.
    Działania szkoły są ukierunkowane na aktywną współpracę ze środowiskiem i budowanie w nim pozytywnego wizerunku. Od kilku lat szkoła organizuje festyny rodzinne, zabawy andrzejkowe i choinkowe, zabawy z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, turnieje sportowe o puchar dyrektora szkoły i sołtysa - imprezy będące nie tylko doskonałą okazją do zaprezentowania talentów swoich wychowanków, ale przede wszystkim do wspólnych spotkań, rozmów, wspomnień i zabawy. Przy organizacji tych spotkań aktywnie uczestniczy Rada Rodziców, Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka, miejscowi radni, strażacy oraz członkowie klubu sportowego. Liczna grupa rodziców zaangażowana jest w przygotowywanie uroczystości klasowych i szkolnych, organizowanie wycieczek klasowych, wyjazdów do kina i na basen. Rodzice chętnie przyjmują na kwatery do siebie uczniów z wymiany zagranicznej i delegacje samorządowe z zaprzyjaźnionych zagranicznych gmin.

DJI_0005 DJI_0013 DSC_9153 DSC_9172 DSC_9174 DSC_9179 DSC_9184 DSC_9188 DSC_9191 DSC_9201 DSC_9206 DSC_9212 DSC_9215 DSC_9217 DSC_9218 DSC_9222 DSC_9251 DSC_9253 wordpress gallery lightboxby VisualLightBox.com v6.1