Wyniki konkursu świątecznego na najładniej ozdobiona salę lekcyjną

Konkurs ogłoszony został z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie. Uczniowie klas 1-8 do 15.12.2023r. mieli czas, aby udekorować swoje klasy w tematyce Œwiąt Bożego Narodzenia.

15 grudnia komisja w składzie: p. pedagog – Magdalena Duda, p. Macin Pokrywka- nauczyciel plastyki i Maria Maciołek – przewodnicząca SU dokonali przeglądu klasopracowni, ocenili dekoracje i wybrali wyróżnione klasy.

Zgodnie z decyzją komisji:
Grand Prix konkursu zdobyła klasa 7.
Miejsce I - klasa 1
Miejsce 2 - klasa 2.
Miejsce 3 - klasa 5.

Nie wszyscy mogli zostać nagrodzeni, ale wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie i piękne udekorowanie swoich klas!!!

Samorząd UczniowskiWybory do Samorządu Uczniowskiego

     W dniach 18-19 września przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły na bieżący rok szkolny. Kandydatami byli uczniowie klas IV-VIII należący do samorządów klasowych wymienionych oddziałów. W demokratycznym głosowaniu do prezydium Samorządu wybrano czworo uczniów. Skład SU przedstawia się następująco:

Przewodniczący: Maria Maciołek (klasa VII)
Zastępca: Piotr Maciołek (klasa VIII)
Skarbnik: Alicja Brzeziak (klasa VIII)
Sekretarz: Emilia Sanok (klasa VI)

     Wybranym członkom SU gratulujemy i liczymy na owocną współpracę.

     Opiekun SU: M. Bundz