Zdalne lekcje

 

Klasa I - Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I - JÍzyk angielski

Klasa II - Edukacja wczesnoszkolna

Klasa II - JÍzyk angielski

Klasa III - Edukacja wczesnoszkolna

Klasa III - JÍzyk angielski

 

Rada Pedagogiczna

 

www.dachnow.pl