Lekcje zdalne

 

Religia - Beata Bundyra

Religia - ks. Piotr Kornafel

Edukacja wczesnoszkolna - Grażyna Sieradzka

Edukacja wczesnoszkolna - Wiesław Szczybyło

Edukacja wczesnoszkolna - Alicja Załuska

Język polski - Krystyna Kłos

Język polski - Iwona Młodowiec

Język angielski - Marta Bundz

Język niemiecki - Ryszard Szczudło

Muzyka - Paweł Młodowiec

Plastyka - Marcin Pokrywka

Historia - Paweł Plonczyński

Wiedza o społeczeństwie - Paweł Plonczyński

Wychowanie do życia w rodzinie - Paweł Plonczyński

Przyroda - Maria Zubrzycka

Geografia - Maria Zubrzycka

Biologia - Maria Zubrzycka

Chemia - Dorota Czarna

Fizyka - Tadeusz Sitarz

Matematyka - Bogusława Pryma

Informatyka - Paweł Rogal

Technika - Mirosław Mazurkiewicz

Wychowanie fizyczne - Piotr Bielko

Edukacja dla bezpieczeństwa - Wiesław Szczybyło

Pedagog - Magdalena Duda

Edukacja biblioteczna - Anna Krygowska

 

www.dachnow.pl