Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

Matematyka klasa VII i VIII
Fizyka klasa VII i VIII

Język niemiecki klasa VIII

Język angielski klasy 1-3
Język angielski klasa IV
Język angielski klasa V
Język angielski klasa VI
Język angielski klasa VII
Język angielski klasa VII

Wychowanie fizyczne

Informatyka klasa IV
Informatyka klasa V
Informatyka klasa VI
Informatyka klasa VII
Informatyka klasa VIII

Technika klasa IV
Technika klasa V
Technika klasa VI

Matematyka klasa VI